Primjena proizvoda

Preduzeće se uglavnom bavi oblikovanjem pljeskavica, rezanjem mesa, premazivanjem mesa i ostalom opremom za preradu.